Previous Photo: Minato Mirai 21 Next Photo: Shiraito Falls
Karuizawa, Nagano, Japan. 2013-06-13