Previous Photo: Tokyo Gate Bridge Next Photo: Naoshima Hall
Senjogahara, Oku Nikko, Tochigi Prefecture, Japan. 2016-10-16